۴ سال پیش

انشا با موضوع در آینده چه شغلی دارم؟

انشا با موضوع در آینده چه شغلی دارم؟

مقدمه

معلمی یعنی ازخود گذشتگی،برباری،صداقت، محبت کردن. معلم یعنی حضرت محمد (ص) وامامان معصوم علیهم السلام. پیامبران بهترین وبزرگترین معلهای بشریت اند ایشان با ازخود گذشتگی وبه خطر انداختن جان شان دین خدا را به مردم جهان آموختند وبه آن ها یاد دادند که چگونه زندگی کند و من امروز قلم را در دست میگیرم و در مورد شغل معلمی انشا مینویسم .

من دوست دارم وقتی بزرگ شدم معلم شوم 
معلمی یکی از بهترین وسخترین شغل ها به شمار می رود ، معلمان محترم با عشق وعلاقه درس میدهند . اگر معلمی وجود نداشت ویا اگر کسی حاضر نمی شد علم خودرا به دیکران بیاموزد مسلما الان این همه پیشرفت وتکنولوژی درزمینه های مختلف وجود نداشت واین همه آسایش،رفاه وسلامتی نبود .

شغل اینده معلمی 
من دوست دارم  در آینده معلم بشوم تا بازحمت وصبر وازخودگذشتگی،دانش آموزان را به سوی جهان روشن، وعلم ودانش راهنمایی  کنم ودرهای دانش وآداب درست زندگی کردن راه باز نمایم ازجهالت ونادانی نجاتش دهم وبسوی کارهای خوب راهنمایی کنم وازکارهای بد باز دارم. همانند پیامبران الهی که راه زندگی وراه راست را به ما آموختند آموزش بدهم.

میخواهم معلم شوم 
من میخواهم در آینده معلم شوم تا به بچه های وطنم و همشهریهای خودم درس بدهم وذره از نیاز های آن را برطرف سازم. به بچه های درس بدهم که آرزوی معلمی دارند. به آنها طوری درس دهم که ازدرس خواندن لذت ببرند وهیچ وقت ازیاد گرفتن ودرس خواندن دل سرد وخسته نشوند وباتمام وجودشان درس بخوانند.

من میخواهم در اینده معلم شوم 
من برای همه معلمان وشاگردان،آرزوی موفقیت می کنم وامید وارم که همیشه درحال پیشرفت وترقی درهمه زمینه ها باشند وبه امید آن روز که همه ما کشورمان را آباد وسربلند سازیم.

میخواهید در آینده چکاره شوید ؟ معلم

نتیجه گیری

معلمی شغل انبیاست و با همه سختی هایش میتواند بهترین شغل باشد من همه تلاشم را میکنم تا با درس خواندن و سعی و تلاش در آینده یک معلم خوب برای بچه های سرزمینم باشم .

۱ بازدید