۴ سال پیش

انشا در مورد معلم خوب من

انشا در مورد معلم خوب من

معلم ساربان علم و عشق است

معلم میزبان مهر و عشق است

معلم سایه بان معرفت ها

خریدار دل بیدار عشق است

معلم چراغ فروزانی است که با علم و دانش خود بر روح ما می تابد و ما را تعالی می بخشد.

معلم با صبر و حوصله بسیار به دانش آموزان درس محبت می دهد.

او همیشه مراقب حال دانش آموزانش است و با آن ها خوش رفتاری می کند.

او تمام تلاشش را می کند که افرادی مفید تحویل جامعه بدهد.

معلم می داند که دانش آموزان زیادی او را الگو خود قرار داده اند پس او بهترین میماند و دانش آموزان

الگوی خوبی خواهند داشت.

معلم ها راه سختی را انتخاب کرده اند اما هدف بزرگی داشته اند

آن ها برای کسب دانش و آموختن آن به مردم کشور ایران پا در این راه دشوار گذاشته اند.

معلم خوب من همچون یک دوست با من رفتار می کند.

او چشمان مرا به سوی دنیاهای جدیدی باز کرد و مرا با شگفتی های بسیاری آشنا کرد.

او حتی ما را در حیاط مدرسه تنها نمی گذارد و گاهی در حیاط مدرسه با ما بازی میکند.

خوشحالم از اینکه به مدرسه پا گذاشتم و توانستم معلمی خوبی داشته باشم.

۱ بازدید