۴ سال پیش

انشا درباره ما فقط یک زمین داریم!

انشا درباره ما فقط یک زمین داریم!

مقدمه

موضوع بسیار مهم و واضحی را گاه ما و بسیاری از انسان های دیگر در سرتاسر جهان، از اسیا، اروپا گرفته تا افریقا و امریکا فراموش می کنیم که تنها یک زمین داریم و این قطعا حائز اهمیت است که زمین آخرین زیستگاه انسان ها است و اگر آن را حفظ نکنیم دچار مشکلات بسیار سخت و عظیمی می شویم.

نمی توانیم زندگی مان را ادامه دهیم و اگر اکسیژن و منابع کره خاکی به پایان برسد اتفاقات بدی رخ خواهد داد که هیچ راه نجاتی نیز وجود ندارد. می دانیم که بخش عظیم و قابل توجهی از کره زمین آب است.

تنه انشاء

در صورتی که بافت های گیاهی و پوشش طبیعی روی زمین از بین برود، اتفاقات بد تری در انتظار ما خواهد بود، شهرک سازی ها در حاشیه روستا ها و کوهپایه ها و ساحل دریا باعث می شود که پوشش های گیاهی که جلوی سیل و سونامی را می گیرند از بین بروند و به هیچ عنوان خبر خوشی نخواهد بود.

باعث می شود که بخش مهمی از کره زمین در ادامه آب شدن یخ های قطبی به زیر آب برود و این یعنی مرگ دسته جمعی بسیاری از موجودات زنده و صد البته انسان ها. اتفاقی که امسال در کشور خودمان به بدترین شکل ممکن رخ داد و باعث مرگ تعداد زیادی از هموطنان ما شد.

بخش مهم دیگر نیز به پایان رسیدن بسیاری از منابع تجدید ناپذیر مانند نفت است، نفتی که باعث شده پیشرفت های بزرگی در ذهن انسان ها جرقه زده و برای پیشگیری از بسیاری از خطرات احتمالی باید این منبع بسیار گرانبها را همواره حفظ کرده و یا جایگزین خوبی برای آن یافت که البته تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

نتیجه گیری

کره زمین تنها یک بار به وجود آمده است و قطعا اگر به درستی از منابع آن استفاده نشود یک بار هم از بین می رود و این به هیچ عنوان نمی تواند به نفع انسان ها باشد، چون هنوز هیچ جایگزینی برای زمین پیدا نکرده اند، روز به روز نیز آلوده تر از قبل می شود و بخش های مهمی از چرخه طبیعت نیز به دست نابودی سپرده شده اند.

این نابودی یعنی کم کم انسان ها نیز از چرخه طبیعی کره زمین خارج شده و به دست فراموشی سپرده می شوند.

۱ بازدید