۴ سال پیش

موضوع انشا حیوانات در حال انقراض

موضوع انشا حیوانات در حال انقراض

آیا تاکنون اندیشیده اید که حیواناتی هستند که گونه های آن ها پس از گذشت مدتی به سوی انقراض می رود و قطعا نابودی عظیمی در انتظار آن ها خواهد بود، مثلا ببر های بزرگ جثه و قوی که در حال حاضر کم تر در دشت ها و جنگل های مختلف مشاهده می شود، حالا تنها تعداد محدودی از آن ها در سطح دنیا باقی مانده است و قطعا شکار بی رویه و از بین رفتن محیط زیست و گسترش شهرسازی یکی از دلایل اصلی آن است.


بخش مهم و عظیمی از این انقراض ها وابسته به انسان ها است و این که آن ها می توانند در کنار ما با آرامش زندگی کنند اما اتفاق هایی رخ می دهد که باعث مرگ این موجودات می شود.

در نظر داشته باشید که هر انسان می تواند سهم عظیمی از زندگی را به این موجودات بازگرداند، بسیاری از این حیوانات به دلیل پوست و همین طور بخش های مختلف استخوان بندی توسط انسان ها شکار می شوند و این قطعا خبر بسیار بدی است که احتملا تا چند سال دیگر تنها بچه ها می توانند از روی تصاویر و مجللات و کتب درسی با این حیوانات آشنا شوند.

در واقع انسان ها وارد قلمرو زندگی و حریم آن ها می شوند و وقتی در این مناطق توسط حیوانات دیده می شوند، آن ها دیگر نمی توانند شکار داشته باشند و در گوشه ای از گرسنگی با چنگال مرگ دست و پنجه نرم کرده و خیلی زود آسیب دیده و از بین خواهند رفت.

نتیجه گیری:

حیوانات باید در سرتاسر زمین و در محل زندگی و زادگاه واقعی شان حفظ شوند، این کار در حال حاضر توسط دانشمندان در سرتاسر جهان و بخصوص ایران در حال انجام شدن است و  بسیاری از این گونه ها مجددا وارد طبیعت و احیا شده اند.

تفاوتی ندارد که این گونه ها در چه وضعیتی هستند، قطعا شکار حیوانات غیرمجاز اتفاق بدی برای کره زمین و طبیعت است. دانشمندان نیز درباره هر کدام از این حیوانات و بقای آن ها چاره های بسیاری اندیشیده اند.

۱ بازدید