۴ سال پیش

موضوع انشا درباره دزدی چه می دانم؟

موضوع انشا درباره دزدی چه می دانم؟

مقدمه

هر کسی در زندگی خود بالاخره یک بار هم که شده با واژه دزدی روبرو می شود، ممکن است اتفاقی برای او رخ دهد که ناگهان احساس کند چیزی که متعلق به او بود حالا نیست، در این وضعیت قطعا کسی که بار ها این کار را تکرار کرده است و سابقه قدیمی بدی را دارد بیش از هر کسی دور ذهن ما خواهد چرخید، این اتفاق مهمی است که بدانید هر کسی ممکن است مرتکب اشتباه شود.

تنه انشاء

یکی از بزرگ ترین گناهان انسان دزدی است، در واقع چیزی را که برایش زحمتی نکشیده ایم بدست آورید و این می تواند ادامه دار باشد، عموما وقتی کسی شروع به دزدی می کند به این کار اعتیاد پیدا خواهد کرد و مکررا آن را انجام می دهد، چون با کم ترین زحمت چیزی را بدست می آورد دریغ از این که دیگران را دچار مشکلات و گرفتاری های بسیار بزرگ می کند.

عموما دزد ها به دلیل مشکلات اقتصادی با این وضعیت روبرو می شوند، اما برخی نیز توجهیی می دانند که تلاشی نکنند و بدون تلاش کردن موفقیتی را بدست آورند، تلخ ترین وضعیت برای هر انسانی این موضوع خواهد بود. البته که دزدی تنها مربوط به افراد فقیر نیست، برخی نیز با این که وضع مالی خوبی دارند و یا حتی ثروتمند هستند با نوعی بیماری روبرو هستند که ترجیح می دهند دزدی کنند.

نتیجه گیری

شخصیت انسان ها کاملا با هم متفاوت است و هر کسی ممکن است در قبال مشکلات و گرفتاری های اقتصادی عکس العملی خاص از خود نشان دهد، برخی تلاش خود را چند برابر می کنند و برخی نیز ترجیج می دهند دزدی کنند که این بدترین کار ممکن خواهد بود.

۱ بازدید