۴ سال پیش

انشا در مورد انسان های نیکوکار چگونه رفتار می کنند؟

انشا در مورد انسان های نیکوکار چگونه رفتار می کنند؟

مقدمه

انسان های نیکوکار همیشه نزد دیگران محبوب هستند و باعث می شوند که دنیای بهتری پیرامون خود مشاهده کنیم، آن ها همواره سعی می کنند به دیگران کمک کنند و مردم را در رسیدن به آرزوهایشان یاری کنند، حضرت علی علیه السلام مولای شیعیان، شب ها ناشناس به در منزل یتیمان می رفتند تا به آن ها غذا بدهند.

تنه انشاء

نیکوکاری می تواند دنیا را به مراتب زیبا تر کند، هر کدام از ما آرزو داریم که دیگر هیچ جنگ و دشمنی در دنیا نباشد و البته که این آرزو خیلی دور از ذهن نیست، می توانیم از خداوند بزرگ و متعال بخواهیم تا ما را در این مسیر یاری کند، سپس آسان تر خواهد شد. بخصوص این که نیت ما واقعا کمک به دیگران باشد. از جمله ویژگی های انسان های نیکوکار این است که هیچ گاه دیگران را وسیله قرار نمی دهند، برای رسیدن به خواسته های خود.

با دیگران بی دلیل دشمنی نمی کنند، نسبت به دیگران حس مهربانی دارند و همین طور اخلاق آن ها به نسبت طبقه اقتصادی دیگران متفاوت نخواهد  بود. همواره در رفتار این افراد باید ویژگی های مثبت را جستجو کرده و آن ها را بیاموزیم که خداوند بزرگ و متعال نیکوکاران را دوست دارد و همواره به پیروی از اخلاق این گونه افراد ما را سفارش می کند.

نتیجه گیری

باید بیاموزیم که نیکوکاری صرفا در قبال آشنایان نیست و ما باید بیاموزیم که این رفتار را نسبت به دیگران نیز داشته باشیم، می توانیم به هم نوعان خود کمک کنیم تا از سختی ها گرفتاری ها و مشکلات زندگی عبور کنند و این قطعا حس خوبی به ما برای ادامه این کار منتقل خواهد کرد.

۱ بازدید