۴ سال پیش

انشا درباره پرواز خیال در آسمان شب

انشا درباره پرواز خیال در آسمان شب

مقدمه

پرواز همیشه یکی از آرزو های دیرینه انسان ها بوده که کمی پس از گذشت اختراعات اولیه به آن دست یافتند، در واقع بالن ها و چتر های بزرگی که پرواز کوتاهی را برای انسان ها فراهم کردند و این مسئله باعث شد که شوق پرواز کردن در آسمان جان انسان ها را بگیرد.

تنه انشاء

زندگی هر کسی می تواند در طول شب متفاوت باشد، ما در آرامش هستیم و به چیزه ای جالب و دور از ذهنی فکر می کنیم، گاه این تفکر به هر چیزی با دیدی متفاوت خواهد بود. دید انسان نسبت به رفتار های دیگران و همین طور محیط پیرامون خود زمانی دگرگون می شود که از سوی انسان یا محیط دیگری بازخورد های متفاوتی دریافت کند، گاه تفاوت های خاصی در دریافت این مضامین وجود دارد و ما اگر پرواز را حس خوبی بدانیم، قطعا تجربه آن در شب و حتی در رویا می تواند بی نظیر باشد.

رویای پرواز در شب می تواند هیجان انگیز باشد، هر چه بیشتر به عمق زیبایی های شب توجه کنیم قطعا زندگی مان درخشان تر می شود. در تلاش باشیم که هر روز و هر شب به هدف بزرگی که در ذهن داریم فکر کنیم، قطعا می توانیم روز به روز موفق تر شویم.

نتیجه گیری

وقتی به این فکر کنیم که ما در شب می توانیم از ذهن خود برای خلق چیز هایی که دوست داریم آماده کنیم قطعا خوشحال خواهیم شد. مسئله مهم دیگر این است که هر چه برای رسیدن به هدفی تلاش کنیم، در واقع خلاقیت و هوش می تواند کمک بهتری باشد برای استفاده از میانبر ها.

انسان ها شب را دوست دارند، چون معمولا تنها بوده و به آرامش می رسند.

۱ بازدید