۴ سال پیش

انشا با موضوع دانشمندان چگونه به بشریت کمک کردند؟

انشا با موضوع دانشمندان چگونه به بشریت کمک کردند؟

دانشمندان به انسان شناخت و توانایی بخشیده اند و از این راه به بشریت کمک کرده اند.

علم دانشمندان مانند نور روشنی بخش است.

ما با کمک دانشمندان توانسته ایم جهان را از ذره های کوچک درون اتم تا جرم های آسمانی و کهکشان ها تا اندازه ای بشناسیم.

اکنون به کمک علم دانشمندان ، از زمین و از جغرافیای جهان آگاه شده ایم و به دنیای بی نهایت کوچک ها راه یافته ایم.

روابط میان برخی پدیده ها را کشف کرده ایم و به علت پیدایش بعضی از پدیده ها آگاه شده ایم.

شناخت علمی دانشمندان در زندگی ما مؤثر بوده است، به طوری که توانسته ایم ابزار و وسایل و روش های جدیدی را برای زندگی بیابیم و به کمک آن ها کارهایمان را آسان تر وسریع تر انجام دهیم.

از راه علم دانشمندان و دستاوردهای آنان انسان به حمل و نقل سریع، ارتباطات گسترده، انرژِی های نو، ساخت وسازهای راحت و محکم و تولیدات فراوان دست یافته است.

با پیشرفت روز افزون علم و همگانی شدن روش تحقیق می توان امیدوار بود که روزی بسیاری از ناشناخته های دیگر برای انسان شناخته شود و توانایی انسان برای کنترل بیماری ها و عوامل نامساعد طبیعی افزایش یابد.

از جمله دانشمندانی که به بشریت کمک کرده اند:

گالیلئو گالیله دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی در سده‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی بود. گالیله در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت و یکی از پایه‌گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود. ایشان نظریه خورشید مرکزی را مطرح ساختند و در برابر کلیسا به مخالفت در برابر نظریه زمین مرکزی پرداخت و توانست دید وسیعی از کهکشان و ستارگان و ماه و خورشید را برای بشر به ارمغان بیاورد. گالیله می گوید: بدون ابزار شناخت علمی نمی‌توان به علم دست یافت.

انیشتن این دانشمند بزرگ دید ما را نسبت به جهان و هستی چندین برابر کرد و توانست علم فیزیک را از دوره قدیمی به دوره جدیدی منتقل کند ، کشف انرژی های ماده ، کشف نسبت های زمان و مکان …توانست دید بشر را بازتر کند.

الکساندر فلمینگ توانست با کشف پنی سیلین جان میلیون ها انسان را از مرگ حتمی نجات داد و با این  دارو در درمان سفلیس، سوزاک، تب سرخ، دیفتری … توانست نقش مهمی در سرنوشت بشر ایفا کند.

۱ بازدید