۴ سال پیش

انشا در مورد مدرسه چگونه جایی است؟

انشا در مورد مدرسه چگونه جایی است؟

مقدمه

احتمالا بار ها از خودتان سوال کرده اید که چرا به مدرسه می روید و دلیل این تلاش که سالانه و مدت زمان طولانی از عمر شما را در بر می گیرید برای چیست؟ هر بار هم پاسخ های مشخصی به خود می دهید، به طور مثال: ما با تحصیل در مدرسه به اهداف و خواسته هایی که در ذهن داریم می رسیم و از سختی ها و گرفتاری ها گذر می کنیم تا هدفمند زندگی کنیم.

تنه انشاء

تمامی دانستنه های ما در مورد تحصیل درست است، ما سعی می کنیم تا درس بخوانیم و به آرزو های بزرگ و کوچکی که در ذهن داریم برسیم و هر روز که از خواب بر می خیزیم و برای تحصیل قدم بر می داریم، در واقع باعث می شویم که امید به آینده بیشتر شده و همین طور علوم زیادی آموخته و در واقع استعداد یابی انجام می شود که آینده شما دقیق تر و هدفمند تر مشخص گردد.

ممکن است اشتباهی در ذهن ما شکل بگیرد و بگوییم که ما همه می توانیم بی سواد و بدون هیچ هدفی زندگی را ادامه دهیم، اما عصر امروز، عصر علم، تکنولوژی و کسب دانش و تجربه است، در صورتی که این ذهنیت باعث می شود که بخش بزرگی از جامعه درگیر مسائل فرعی شده و فراموش کند که دانایی می تواند جلوی بسیاری از خطرات را در زمنیه های مختلف بگیرد. قطعا هیچ چیزی خطرناک تر از بی دانشی نیست.

به یاد داشته باشید که هر چه بیشتر تلاش کنید، زود تر و بهتر به خواسته هایتان می رسید، خواسته هایی که خیلی دور از ذهن و عجیب نیستند، تنها افراد نا امید آن ها را سخت و نشدنی می دانند.

تعیین اهداف و تلاش بی وقفه باعث شکوفایی استعداد ها و پیروزی می شود.

نتیجه گیری

وقتی هر روز صبح به مدرسه می روید یعنی به دنبال هدف خاصی هستید، اگر این هدف خاص موفقیت باشد این انرژی را کسب می کنید که هر روز پرقدرت تر پیش رفته و متوجه این مسئله باشید که پس از این تلاش های شبانه روزی و گذراندن مقاطع تحصیلی های مختلف، زندگی آن طور که انتظار دارید شکل می گیرد.

انسان با امیدوار بودن به آینده می تواند خود را برای روز های سخت و گذر از لحظات تلخ آماده کرده و به موفقیت های روزافزون برسد.

۱ بازدید