۴ سال پیش

انشا درباره روزی که نمره خوبی گرفتم!

انشا درباره روزی که نمره خوبی گرفتم!

مقدمه

قطعا هر دانش آموزی دوست دارد در دوران تحصیلی خود نمره خوبی را در هر درسی دریافت کند، اما لزوما این کار با دوست داشتن انجام نخواهد شد، همواره باید تلاش کنیم که به موفقیت های بزرگ و دور از ذهن در زندگی برسیم و آن را به چیزی که می خواهیم نزدیک کنیم.

تنه انشاء

نمره خوب گرفتن صرف مکرر درس خواندن و وقت گذراندن نیست، شما باید سعی کنید برای هدفی که می خواهید به آن برسید وقت بگذارید، مثلا در دروسی که در آن ها ضعف دارید و حس می کنید که به چیزی که خواسته اید نرسیده اید، بهتر است تحقیقات خود را بیشتر کنید، با محوریت مضمون این کتاب ها مطالعاتی داشته باشید قطعا نتیجه بهتری دریافت می کنید و زود تر به خواسته خود می رسید.

روزی که نمره خوبی گرفتم متوجه شدم تلاش های مکرر و بی خوابی ها زمانی جواب می دهد که واقعا هدفمند باشد، البته که منظور از کم خوابی آزار و اذیت جسم و روح نیست.

انسان نیاز به خوب کامل دارد تا زود تر به هدفی که در ذهن مد نظرش است برسد. در غیر این صورت تفاوتی با کسانی که تنها شعار می دهند و برای دستیابی به هدف ها تلاش می کنند ندارد.

تحصیل یکی از راه های کسب موفقیت در انسان هایی است که دوست دارند آن چه را می خواهند به صورت تمام و کامل به دست آورند.

نتیجه گیری

انسان ها برای دستیابی به خواسته های بزرگ باید هر روز تلاش خود را بیشتر و بهتر کنند، در غیر این صورت نه تنها نتایج لازم را دریافت نمی کنند، بلکه شکستی حتمی پیش و رویشان خواهد بود.

۱ بازدید