۴ سال پیش

انشا با موضوع خانواده خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟

انشا با موضوع خانواده خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟

مقدمه

قطعا خانواده خوب در هر مسیری از زندگی شما نقش بسیار مهم و کلیدی را ایفا می کند، آن ها فداکاری های زیادی را انجام می دهند تا شما به اهدافی که در ذهن دارید برسید و از سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها دور شده و زود تر زندگی سر و سامان گرفته و کم تر درگیر رخداد های تلخ و منفی شوید.

تنه انشا

از یاد نبرید که خانواده یکی از بخش های مهم و ارکان اصلی در هر جامعه است و نخستین قسمت از شروع یک شخصیت هستند، آن ها می توانند آینده شما را تا حد زیادی رقم بزنند، خانواده ای را که در آن پدر و مادر هر دو سعی و تلاش خود را بر موفقیت و بی دغدغه زندگی کردن فرزند می گذارند و همواره در این تلاش هستند که اصل خانواده را از حاشیه دور کنند.

در مقابل خانواده ای که پدر خلافکار است و مادر نیز با توجه به مشکلاتی که در زندگی بوجود آمده است، ترجیح می دهد این زندگی را دیگر ادامه ندهد، تمامی این مشکلات می تواند باعث شود فرزند خانواده خود را در شرایط از هم پاشیده ببیند و درگیر رخداد های تلخ و مشکلات بسیار بزرگی شود.

نقش هر کسی در خانواده برای شکل گیری شخصیت یک کودک بسیار مهم است و نباید فراموش کرد که انسان های موفق نیز همیشه وابسته به خانواده هستند.

نتیجه گیری

زندگی هر کدام از ما پر از دغدغه های عجیب و غریبی است که وقتی به آن ها می نگریم ممکن است درگیر ترس و اندوه شویم، اما وقتی خانواده را در کنار خودمان احساس می کنیم قطعا این غم، گرفتاری، اندوه و ترس زود تر از بین می رود. اعضای خانواده اولین شخصیت هایی هستند که در هر شرایط و وضعیتی می توانند برای شما دلسوز بوده و کمک تان کنند.

۱ بازدید